Jsou to věci nebo rizika, které jsou vyňaty z pojistného krytí. Zkrátka než uzavřete pojistnou smlouvu se s pojišťovnou dohodnete na tom, že Vám nebude hradit případnou škodu na těch předem stanovených výlukách. Laicky řečeno, v pojistné smlouvě budou uvedeny věci a rizika, na které se nebudou vztahovat pojistná plnění.

Příklad výluky z pojištění:
Zamlčíte svůj zdravotní stav a uvedete nepravdivé informace, že jste zdráv/a, ale vy víte že jste nemocný/nemocná a pojistíte se v domnění, že Vám pak pojišťovna vyplatí peníze z pojistného plnění. Pokud to pojišťovna následně zjistí, tak Vám nic neproplatí.