Pojistné plnění je částka, kterou pojistitel vyplácí pojištěné osobě, pokud dojde k pojistné události a tato událost je pokryta pojistnou smlouvou. Pojistné plnění může být vyplaceno v mnoha různých formách, v závislosti na druhu pojištění a podmínkách sjednaných v pojistné smlouvě.

Například v případě pojištění domácnosti, by pojistné plnění mohlo být vyplaceno jako finanční náhrada za poškození nebo ztrátu majetku. V případě životního pojištění by pojistné plnění mohlo být vyplaceno jako finanční náhrada za smrt pojištěné osoby nebo v případě dožití po dobu trvání pojištění.

Výše pojistného plnění závisí na sjednané výši pojištění a na podmínkách pojistné smlouvy, jako jsou výjimky a omezení plnění. Pokud pojištěná osoba splňuje podmínky pro získání pojistného plnění, pojistitel ji vyplatí z prostředků, které byly vytvořeny ze sjednaného pojistného.