Pojistným podvodem se rozumí takové jednání, kterého se dopouštějí fyzické i právnické osoby za účelem získání prospěchu nebo také obohacení se na úkor dané pojišťovny. V České republice je pojistný podvod posuzován jako trestný čin, dle paragrafu 210 trestního zákoníku a pachatel může být odsouzen k odnětí svobody ve výši až 10 let.

Příklady pojistných podvodů:

  • zamlčování důležitých údajů / informací
  • úmyslné způsobení škody (autonehoda třeba) – které je prezentována jako běžná pojistná událost
  • úmyslné uvádění zkreslených nebo nepravdivých údajů (věk, zdravotní stav, výše škody apod).
  • úmyslné nadhodnocení náhodně vzniklé škody
  • nadhodnocení majetku při uzavírání pojištění s následným vyvoláním pojistné události atd.