Pojistná doba je určité časové období, na kterou bylo dané pojištění sjednáno mezi pojistníkem a pojistitelem (pojišťovnou). V pojistné smlouvě musí být uvedeno jak datum vzniku pojištění, tak i datum zániku pojištění.

Zpravidla se pak tedy můžete pojistit na dobu určitou (vymezené datum od kdy do kdy jste pojištění, jedná se například o cestovní pojištění) a také pojištění na dobu neurčitou, například povinné ručení nebo havarijní pojištění. U povinného ručení dochází k automatickému prodloužení, pokud smlouvu
chcete ukončit, musíte podat písemnou výpověď. Výpověď zásadně podejte dle vašich smluvních podmínek.