Cenné papíry jsou například akcie, podílové listy, směnky, dluhopisy atd.

Jsou to listiny, jejichž prostřednictvím majitelé uplatňují určitý nárok. Představují tak peněžní nebo majetkovou pohledávku vůči emitentovi, který cenný papír vydal. Cenné papíry můžeme tedy vnímat jako investiční nástroje, které využívají investoři pro zhodnocení svých peněz. Nejčastěji používané druhy cenných papírů jsou právě výše zmíněné akcie, dluhopisy a podílové listy.

Každý cenný papír má předepsané určité náležitosti, které musí splňovat. Musí tam být uveden název podle kterého se určí jestli se jedná například o akcii, dluhopis atd. Další náležitost je uvedená nominální hodnota daného cenného papíru, následně datum vydání a taky jméno kdo listinu vydal.

Cenné papíry jsou většinou obchodovatelné na burze cenných papírů, kdy jsou nakupovány i prodávány za tržní hodnotu, kterou určuje nabídka a poptávka. Cena tudíž může být vyšší, nebo nižší než nominální hodnota. Cílem je prodávat s tím, že cena bude vyšší než nominální hodnota, aby na tom logicky prodávající vydělal.